Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Інструменти фондової торгівлі, процес їхнього функціонування і можливі шляхи розвитку

Реферат Інструменти фондової торгівлі, процес їхнього функціонування і можливі шляхи розвитку

Категория: Банковское дело
ану економіки, її товарних сегментів і фондовогоринку.

З виникненням в нашій країні акціонерних товариств - в господарськупрактику увійшов новий інструмент - акції. Одночасно розширювалася роль і іншихцінних паперів - облігацій. До недавнього часу мали ходіння тільки державніоблігації. Разом з тим, щоб акції та облігації зуміли виконувати їх основну функцію,пов'язану з мобілізацією вільних грошових коштів підприємств, організацій, банків,населення - повинна бути забезпечена можливість їх вільної купівлі та продажу.

Цінний папір являє собою документ, який виражає пов'язаніз ним майнові і немайнові права, може самостійно звертатися наринку і бути об'єктом купівлі-продажу і інших операцій, служить джерелом отриманнярегулярного або разового прибутку. Таким чином, цінні папери виступають різновидомгрошового капіталу, рух якого опосредует наступний розподіл матеріальнихцінностей.

Цінний папір - це формаіснування капіталу, відмінна від його товарної, продуктивної і грошової форм,яка може передаватися замість нього самого, обертатися на ринку як товар і приноситидохід. Це особлива форма існування капіталу поряд з його існуванням в грошовій,продуктивній і товарній формах. Суть її полягає в тому, що у власника капіталусам капітал відсутній, але є всі права на нього, які й зафіксовані вформі цінного паперу. Остання дозволяє відокремити власність на капітал від самогокапіталу і відповідно включити останній в ринковий процес у таких формах,в яких це необхідно для самої економіки.

Цінні папери фактично являють собою юридичні документи,свідчать про право їх власника на дохід або частину майна фірми. Купуючицінний папір, інвестор може розраховувати, як мінімум, на два види доходів: інвестиційнийі курсової. Інвестиційний дохід - це дохід від володіння цінними паперами (званийтакож дивідендом). Курсовий дохід - це дохід, отриманий в результаті покупки папериза однією ціною з наступним перепродажем за іншою, більш високою ціною.

Поняття цінного паперу багатогранно,оскільки самі економічні відносини, які виражаються нею, дуже складні, плюсвони постійно видозмінюються і розвиваються, що знаходить своє вираження у все новихформах існування цінних паперів.

Учасники ринку цінних паперів - це фізичні особи або організації,які продають або купують цінні папери або обслуговують їх обіг і розрахунки поним; це ті, хто вступає між собою в певні економічні відносини зприводу обігу цінних паперів.

Існують декілька основних груп учасників ринку цінних паперівв залежності від їх функціонального призначення.

Федеральний закон "Про ринок цінних паперів" встановлює,що емітент - це юридична особа, група юридичних осіб, пов'язаних між собоюдоговором, або органи державної влади та органи місцевого самоврядування, несучівід свого імені зобов'язання перед інвесторами цінних паперів по здійсненню прав,засвідчених цінним папером. Емітент поставляє на фондовий ринок товар - ціннийпапір, якість якої визначається статусом емітента, господарсько-фінансовимирезультатами його діяльності. Емітент сам оперує цінними паперами, здійснюєїх викуп або продаж [1].

Закон "Про ринок цінних паперів" визначає інвестора якособа, якій цінні папери належать на праві власності (власник) абоіншому речовому праві (власник). Інвесторів можна класифікувати по ряду ознак,серед яких найбільш значущим є статус, тоді можна виділити індивідуальних,інституційних і професіоналів ринку. В залежності від мети інвестування можнавиділити стратегічних і портфельних інвесторів. Стратегічний інвестор припускаєотримати власність і розраховує одержувати дохід від використання цієї власності,який буде перевищувати дохід від простого володіння акціями. Він може ставити своєюзавданням розширення сфери впливу, придбання контролю в перерозподілі власності.Портфельний інвестор розраховує лише на дохід від належних йому цінних паперів.

Фондові посередники - це торговці, що забезпечують зв'язок міжемітентами та інвесторами на ринку цінних паперів - це брокери і дилери [2]:

брокером вважають професійного учасника ринку цінних паперів(Фізична особа або організацію), який займається брокерською діяльністю.Відповідно до закону "Про ринок цінних паперів" брокерською діяльністювважається здійснення цивільно-правових угод з цінними паперами в якості повіреногоабо комісіонера, що діє на основі договору-доручення або комісії або довіреностіна здійснення таких операцій [3].Брокерська діяльність на фондовому ринку здійснюється на основі ліцензії, а брокеротримує дохід за рахунок комісійних, стягнутих від суми угоди, хоча найчастішевін суміщає свою діяльність з консультуванням клієнтів на ринку цінних паперів.Брокерська фірма включає в себе не більше 25 осіб;

дилером називається професійний учасник ринку цінних паперів(Фізична особа або організація), що здійснює ділеровскую діяльність. У відповідностіз законом "Про ринок цінних паперів" ділеровской діяльністю вважається вчиненняугод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок шляхом публічногооголошення цін купівлі та (або) продажу певних цінних паперів із зобов'язаннямпокупки і (або) продажу певних цінних паперів оголошеним особою, що здійснюєтаку діяльність, цінами. Дохід дилера складається з різниці продажі і покупки. Виступаючив ролі оператора ринку, дилер оголошує ціну продажу і покупки, мінімальне і максимальнекількість купуються і (або) продаються паперів, а також термін, протягом якогодіють оголошені ціни. На російському ринку в ролі дилера може виступати інвестиційнакомпанія, однією з функцій якої є вкладення коштів у цінні папери, здійсненняугод з ними від свого імені, в тому числі шляхом їх котирування.

андеррайтер - це учасник торгівлі цінними паперами нових випусків,здійснює гарантоване розміщення цінних паперів. При цьому він отримує відемітента відповідно до договору генеральну знижку, в якій закладений дилерськийспред, тобто різниця між ціною купівлі та ціною продажу;

джобери - це вчені-аналітики грошового ринку. Вони єфахівцями з кон'юнктури ринку цінних паперів. Вони допомагають правильно оцінитигідність вже випущених цінних паперів, допомагають емітенту здійснити нові курсицінних паперів, дають разові консультації, вирішують складні проблеми ринку цінних паперів.Послугами джоберів користуються брокери і дилери. Джобберська фірма, приймаючи замовлення,створює групу аналітиків і видає консультацію, яка є комерційною таємницею.Часто джобберська група привертає різних фахівців із сторони для того,щоб детально вивчити той чи інший вид цінного паперу, який обертається на ринку ціннихпаперів; вона працює не тільки на замовлення, але й вивчає необхідну інформацію самостійно,якщо припускає, що ця інформація може знадобитися і її можна буде вигіднопродати;

активних учасників можна розділити на спекулянтів і арбітражерів.Спекулянт - це особа, що прагне отримати прибуток за рахунок різниці в курсової вартостіцінних паперів. Якщо спекулянт прогнозує зростання ціни папери, то він буде грати напідвищення, тобто купить папір у надії продати пізніше за більш високою ціною. Такихспекулянтів часто називають биками. Якщо спекулянт прогнозує падіння ціни папери,він грає на пониження, тобто займе папір і продасть її в надії викупити в подальшомуза більш низькою ціною. Таких спекулянтів іменують ведмедями. Арбітражер - це особа,Витягувати прибуток за рахунок одночасної купівлі-продажу однієї і тієї ж паперу нарізних ринках, якщо на них спостерігаються різні ціни. Наприклад, одна і та ж акціяпродається на двох біржах. Оскільки кожна біржа це самостійний ринок, то вякісь моменти часу ціна акції на них може відрізнятися. Арбітражер продаєпапір на тій біржі, де вона дорожче, і купує там, де вона дешевше. Різниця вцінах становить його прибуток. В результаті дій арбітражерів ціни на різнихринках стають однаковими. Особа, що здійснює подібні операції, повинно розташовуватигарними системами зв'язку з різними ринками. У сучасних умовах арбітражніоперації часто здійснюються з д...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок