Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Право, юриспруденция

Реферат на тему: Правосвідомість і право

Реферат з предмету актуальні проблеми ТГП Студента 5 курсу юридичного факультету Million dollar boy Інститут гуманітарної освіти та інформаційних технологій Москва 2009 Право є продуктом суспільного розвитку. Юридично воно оформляється у державно-організованому суспільстві як основний нормативний регулятор суспільних відносин. Погляди на право, його походження, місце і роль у системі нормативного регулювання змінюю...

Реферат на тему: Управління логістичними витратами

Директор по логістиці ГК В«ЮнітопВ» Панасенко Є.В. 1. Вступ. Шлях довжиною в життя Традиційний підхід до управління витратами (антонім слова В«витратиВ» - прибуток) на етапі становлення пост-радянського бізнесу вибудовувався на фірмах-дистриб'юторів в наступній послідовності: Ріс.12.1. Шлях довжиною в життя Тобто при початку діяльності фірми, вся увага її керівництва, як правило, зосереджувалась на управлі...

Реферат на тему: Система обліку товару: переваги використання

Системи обліку товарів, звані також инвенторной системи, покликані надавати працівникам складу повну і достовірну інформацію про його стан, необхідну для прийняття рішень фахівцями. Ці системи зазвичай не вирішують такі завдання, як оптимізація розміщення товарів, маршрутизація переміщення товарів, управління персоналом складу, автоматичне поповнення запасів. В той же час вони оперативно забезпечують користувача необхідною інформацією, в вна...

Реферат на тему: Як підвищити інформаційну безпеку складу

Сьогодні багато компаній, зіткнувшись з економічними труднощами, скорочують свої витрати, в тому числі і на інформаційну безпеку. Тим не менше обостряющаяся конкурентна боротьба і низька лояльність співробітників ведуть до збільшення ризиків інформаційної безпеки. небезпечно конфігурація бездротової мережі Більшість російських компаній зараз тільки формує процеси управління інформаційної безпекою і на цьому етапі має типові...

Реферат на тему: Економічний суд СНД

Економічний суд - орган Співдружності Незалежних Держав. Його створення було передбачено Угодою про заходи щодо забезпеченню поліпшення розрахунків між господарськими організаціями країн - учасниць СНД від 15 травня 1992 р. Незабаром, 6 липня 1992 р., було підписано Угоду про статус Економічного суду СНД, основним рішенням якого стало затвердження Положення про це Суді. У Статуті СНД від 22 січня 1993 р. економічне суду присвячена с...

Реферат на тему: Управління складом багатономенклатурному торгової компанії

Будь бізнес-процеси всередині окремо взятої компанії - це мікрорівень аналогічних процесів, що відбуваються в галузі в цілому. Приймаючи рішення про автоматизацію складу, потрібно мати чітке уявлення про технології роботи "to be" і об'єктивно оцінити ризики, щоб оптимально використовувати широкий спектр можливостей WMS і забезпечити належну етапність проекту. Досить характерну ситуацію можна розглянути на прикладі складу багатономенклатурному компан...

Реферат на тему: Основні принципи міжнародного права: основний принцип мирного вирішення міжнародних спорів

Реферат Виконала студентка юридичного факультету Курс група ССО4 Реєстраційний номер 0800369/12 Головкіна Тетяна Володимирівна Університет Російської академії освіти. Череповецький філія 2010 Введення В даний час в світі існують два типи правових систем - міжнародне право і внутрішнє право держав. Будучи равнопорядковимі юридичними явищами і, існуючи незалежно один від одного, міжнародне ...

Реферат на тему: Митні злочину

Виконала: студентка гр. Пд-401 Цуканова І.В. Москва 2011 Введення Історичний аналіз кримінального та митного законодавства радянської держави підтверджує, що протягом усього періоду його існування це законодавство не виконувало в достатній мірі своєї задачі по забезпеченню нормального функціонування названої галузі народного господарства. В Росії триває формування митного законодавства, що відповідає вимог...

Реферат на тему: Сайт як сукупність програмних засобів пропозиції оригінальної інформації, зафіксованої на матеріальному носії

, для ознайомлення користувача Антон Скворцов З правової точки сайт являє собою складений об'єкт майнових і немайнових прав виняткового (абсолютного) характеру. Крім В«смислового (Семантичного) ядра В»у вигляді тексту або аудіовідеоматеріала сайт містить об'єкти дизайну, графіку, інформацію про важливі з точки зору адміністратора сайту подіях (новинна інформація), джерелом яких є треті особи. В«БагатошаровістьВ» об'єкта не д...

Реферат на тему: Антимонопольне регулювання в енергопостачанні: існуючі проблеми, способи мінімізації ризиків

Жане Азамат Давлетовіч, Заступник начальника управління правового забезпечення операційної діяльності ЗАТ В«КЕСВ» В Останнім часом простежується очевидна тенденція щодо активізації діяльності держави, спрямованої на запобігання монополізації товарних ринків, в Зокрема, ринків енергопостачання (тепло-, електро-, водо-, газопостачання та т.д.). втілити в життя низку законодавчих ініціатив, які свідчать про посилення наглядових функцій...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок