Таблиці, їх види та редакційно-технічне оформлення » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Таблиці, їх види та редакційно-технічне оформлення

Реферат Таблиці, їх види та редакційно-технічне оформлення

Категория: Журналистика

Зміст

Введення

Глава 1. Таблиці: загальна характеристика

1.1 Таблиці та їх види

1.2 Складові елементи таблиць і їх змістовне наповнення

Глава 2. Сучасні підходи до редакційно-технічної обробки таблиць

2.1 Основні вимоги

2.2 Стратегії оптимізації таблиць

Глава 3. Аналіз таблиць і їх зв'язку з текстом в навчальних виданнях

3.1 Таблиці в спеціалізованих виданнях

3.2 Типові помилки редакційно-технічної обробки таблиць

Висновок

Список використаної літератури


Введення

З кожним роком кількість інформації збільшується, ускладнюючи процес запам'ятовування, утруднюючи відділення "зерен від плевел". Існує безліч рішень цієї проблеми; одним з них, а часом єдиним, є таблиці.

Це зручна форма для відображення інформації. Але таблиці виконують лише тоді своє призначення, коли між рядками і стовпцями є смислова зв'язок, то Тобто інформацію в них можна розсортувати якимсь чином, придатним для сприйняття.

Часом складно скомбінувати дані так, щоб вони дійшли до читача в неспотвореному вигляді. Цим пояснюється вибір теми курсової роботи, метою якої є виклад характеристики таблиць і способів їх оптимізації. Завдання курсової роботи - виявити, наскільки табличне відображення матеріалу зручніше текстового і як правильно ним розпорядитися.

Об'єктом дослідження виступає діяльність редактора, спрямована на створення і правку таблиць.

Мета і завдання курсової роботи зумовили вибір її структури. Курсова робота складається з вступу, двох частин, висновку і списку використаної при написанні роботи літератури.

В першій частині "Таблиці: загальна характеристика" викладаються визначення видів і складових частин таблиць.

Під другому розділі "Сучасні підходи до редакційно-технічної обробки таблиць "розкривається друга тема роботи, що стосується безпосередньо ролі редактора в перетворенні тексту в таблицю.

В третьої частини "Аналіз таблиць і їх зв'язку з текстом в навчальних виданнях" розглядаються приклади застосування таблиць на практиці.

В висновку підведені основні підсумки курсової роботи.


Глава 1. Таблиці: загальна характеристика

1.1 Таблиці та їх види

Таблиці - Найбільш складний елемент видання, вони дозволяють математизувати різні дані, робити їх порівнянними, дробовими для аналізу і дають можливість встановлювати залежність між окремими параметрами. Завдяки лаконічності вони не тільки полегшують сприйняття і зіставлення різних фактів, але й допомагають досягти виразності викладу без шкоди для змісту твори.

Види таблиць.

Таблиці можна розділити на 2 групи:

1) книжково-журнальні таблиці - в них заповнені всі елементи.

2) канцелярські таблиці - в них заповнені тільки заголовна частина і боковик.

В Залежно від форми матеріалів прографці, в книжкових таблицях розрізняють цифрові, змішані і текстові.

Серед канцелярських таблиць виділяють проформи, в яких заповнюється лише заголовна частина, іноді боковик. Хвостова частина прографці залишена порожньою для заповнення цифрами. Пустографки - це таблиці без будь-яких відомостей у заголовної, хвостової частини чи боковику.

За характером набору і заверсткі на смузі розрізняються наступні таблиці:

1. Клочкова, ширина яких менша або дорівнює ширині смуги; можуть розташовуватися стоячи або лежачи.

2. Смугові, які верстаються на всю смугу; можуть розташовуватися стоячи або лежачи.

3. Орні, які починаються на лівій і закінчуються на правій стороні аркуша; можуть розташовуватися стоячи або лежачи.

4. Комбіновані, які не вкладаються у формат смуги по довжині або ширині, тому продовження такої таблиці дається на смузі або другий колонкою, або другим поверхом.

По розташуванню на сторінці таблиці бувають:

1. Поздовжні, якщо рядки таблиці паралельні тексту.

2. Поперечні, якщо рядки перпендикулярні тексту.

В залежності від обрамлення лінійками таблиці можуть бути:

1. Закриті (Обрамлення з 4-х сторін);

2. Напівзакриті (Обрамлення з 2-х або 3-х сторін);

3. Відкриті (Обрамлення тільки зверху).

Таблиці бувають за призначенням аналітичні та робітники.

Робітники таблиці призначені тільки для повідомлення тих чи інших відомостей (розклад, прейскурант і т.д.). Аналітичні - для дослідження зміни явища або тенденції, на їх підставі можна зробити який-небудь висновок.

1.2 Складові елементи таблиць і їх змістовне наповнення

Таблиця складається з наступних елементів:

1) нумераційний заголовок - допомагає здійснювати зв'язок таблиці з текстом

2) тематичний заголовок - характеризує предмет змісту

3) головка/заголовна частина - основна таблична конструкція, що складається із заголовків - вертикальних граф

4) хвостова частина - основна частина таблиці

5) боковик - Ліва вертикальна графа, в якій характеризується горизонтальна позиція

6) прографці - Вертикальні рядки, що містять основні табличні дані

7) примітка - Складова частина таблиці, яка розміщується під хвостовою частиною.

Таблиці повинні бути побудовані таким чином, щоб бути зручними для оформлення і не мати нічого зайвого, що б заважало сприйняттю. Місце якого елемента визначають його смислові зв'язки з іншими табличними елементами. Логічними елементами таблиці є підмет і присудок. Всяку таблицю можна розглядати як сукупність підмета і присудка. Те, до чого відносяться дані у прографці, прийнято називати підметом (логічний суб'єкт), а самі дані - це присудок (логічний предикат). Підмет - це ті об'єкти, які характеризуються цифровим матеріалом або іншими ознаками; його елементи розташовуються в тематичному заголовку, боковику і голівці прографці.

Присудок - Це ті ознаки, якими характеризується підмет. Кожен об'єкт визначуваний, тому всю таблицю можна віднести до тематичного заголовка, а вміст прографці - до підлягає.

Для правильної побудови таблиці необхідно чітко розмежовувати підмет і присудок. Підмет повинно точно відповідати назві таблиці. Слід вважати кращим побудову таблиці, в якій підмет знаходиться в боковику, а присудок у заголовку, так як порівнювати однорідні дані значно легше, якщо вони розташовані по вертикалі.

Побудова таблиць з підметом в заголовній частині і однорідних даних по горизонталі доцільно в тих випадках, коли в таблиці велика кількість об'єктів в підметі, а число показників присудка незначно, або коли присудок дає найбільш повну характеристику підмета. Зустрічаються таблиці з комбінаційними підметами, показники якого розташовані як в боковику, так і в голівці. При побудові таблиці необхідно дотримувати строгу співпідпорядкованість елементів:

В· кожен заголовок прографці повинен ставитися до всіх даних у цій графі;

В· кожен заголовок рядка в боковику повинен ставитися до всіх даних цього рядка;

В· кожен показник рядка таблиці - це елемент ряду, який об'єднаний темою заголовка графи або фактором, що стоїть в заголовку боковика.

Нумераційний заголовок таблиці

Призначення

Нумераційний заголовок потрібен для того, щоб спростити зв'язок таблиці з текстом; при посиланні у тексті достатньо вказати: табл. 5, і читач легко знайде таблицю, до якої його відсилає автор. Нумераційний заголовок може бути без шкоди замінений номером, поставленим в підбір із тематичним заголовком (Нумераціанно-тематичний заголовок).

Якщо б таблиця не мала свого порядкового номера, довелося б при посиланні або повторювати її тематичний заголовок, або вказувати номер сторінки, на якій таблиця надрукована, а при декількох таблицях на сторінці ще і місце кожної на смузі 1-я зверху, 2-я зверху, 1-а знизу і т. п.).

Форма

Найбільш поширена форма: слово Таб...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок