Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Таблиці, їх види та редакційно-технічне оформлення

Реферат Таблиці, їх види та редакційно-технічне оформлення

Категория: Журналистика
лиця і номер арабськими цифрами (без знаку номери перед ними, без крапки на кінці). Тема ставлять над тематичним заголовком або, що економічніше, перед ним і в рядок з ним. Зазвичай нумераційний заголовок вимикається в правий край набору (формату таблиці) і виділяється курсивом або розрядкою.

В додатку таблиці зі своєю порядковою нумерацією зазвичай позначають інакше, частіше все римськими цифрами, щоб спростити посилання на ці таблиці в основному тексті і не заплутати читача.

Система нумерації

Може бути наскрізною через всі видання, наскрізний постатейною, індексаційні (в останньому випадку в 1-й главі нумераційні заголовки таблиць будуть: Таблиця 1.1; Таблиця 1.2; Таблиця 1.3 і т. д.; у 2-й - Таблиця 2.1; Таблиця 2.2; Таблиця 2.3 і т. д., тобто 1-я цифра позначає номер розділу, а 2-я - номер таблиці в ній). Індексаційні доцільна, коли і інші нумераційні ряди індексаційні.

Межі застосування

Нумераційний заголовок не потрібний:

1. Якщо таблиця єдина у виданні або статті - її не нумерують, а ставити в заголовку Таблиця без номера мало сенсу: читач і так знає, що перед ним таблиця.

2. Якщо видання вимагає особливої вЂ‹вЂ‹компактності - в цьому випадку номер таблиці ставлять безпосередньо перед її тематичним заголовком. Напр.: 5. Зростання населення Росії. Таке оформлення було б в інтересах економії використовувати ширше: ставити ж на засланні скорочене слово Табл. не забороняється і тоді, коли цього слова немає перед номером у самій таблиці. Можливий і варіант з розміщенням нумераційного заголовка у підбір до тематичного. Напр.: Табл. 5. Зростання населення країни.

Тематичний заголовок таблиці

Призначення

Тематичний заголовок визначає тему і зміст таблиці. Він потрібен для того, щоб читач міг легко орієнтуватися в змісті таблиці, не звертаючись до основного тексту.

Місце і графічна форма

Ставлять тематичний заголовок над таблицею під її нумераційним заголовком або після нього, виділяють шрифтом (зазвичай напівжирного або курсивного накреслення), без розділового знака в кінці.

Область застосування

Тематичний заголовок необхідний у всіх випадках, коду читач може звернутися до таблиці крім тексту, тобто коли таблиця має хоч якесь самостійне значення.

Він може бути опущений, якщо таблиця потрібна тільки по ходу читання основного тексту, тобто носить допоміжний характер, позбавлена ​​самостійного значення.

Не потрібно тематичний заголовок, коли таблиця цілком складає зміст параграфа чи іншого підрозділу: заголовок цього параграфа (підрозділу) відіграє також роль тематичного заголовка таблиці.

Основні вимоги до тематичного заголовку таблиці

Ці вимоги - точність, відповідність призначенням і змістом таблиці, виразність і стислість.

неточності заголовки, які не повністю охоплюють зміст таблиці, або ширше, ніж її зміст, або визначають тему не прографці, а боковика або головки.

невиразними найчастіше бувають заголовки, які не виявляють основне значення таблиці, її суть, тенденцію, яку вона виражає.

Наприклад, таблиця показує зростання числа станцій "Швидкої допомоги" і розвиток їх роботи, а озаглавлена: Число станцій "Швидкої допомоги".

Тема над продовженням або закінченням таблиці на наступних смугах

Над продовженням таблиці на новій смузі прийнято ставити заголовок типу Продовження табл. 5 (якщо таблиця на цій смузі не кінчається) або Закінчення табл. 5 (якщо таблиця тут завершується).

Такий заголовок виділяють так само, як нумераційний заголовок таблиці, а якщо нумераційного заголовка немає, то відповідно до загальної системою оформлення видання - шрифтом курсивного накреслення або розрядкою.

Для багатосмугових таблиць, особливо у випадках, коли їх розуміння без тематичного заголовка утруднене, доцільно замість зазначених вище типів заголовків ставити над продовженням таблиці скорочений тематичний заголовок у вигляді своєрідного колонтитула таблиці, що спростить читачеві користування таблицею: не потрібно звертатися для довідок до її початку. В якості шрифтової форми рекомендується світлий курсив, що підкреслює повторність заголовка (при наборі тематичного заголовка, як правило, шрифтом напівжирного).

Примітки до таблиць

Види приміток до таблиці і їх вживання

Використовують два види приміток.

Примітки у вигляді окремої графи. Доцільні, якщо в них потребує велика частина рядків, т е за умови заповнення даними значній частині графи, а також якщо при цьому в таблиці не будуть утворюватися пустоти через нерівності по числу рядків примітки та елементів таблиці, до яких воно відноситься

Примітки під таблицею. Доцільні 1) якщо вони відносяться лише до незначної частини рядків; 2) якщо вони коментують, пояснюють, доповнюють окремі числа або текстові елементи; 3) якщо вони великі за обсягом і можуть призвести до утворення пустот всередині таблиці.

Форми зв'язку подтаблічних приміток до таблиці

Застосовують дві форми зв'язку

Зв'язок за допомогою знаків виноски. Застосовується, коли примітки відносяться до окремих місцям таблиці (числам у прографці, одному із заголовків граф або боковика і т.п.). В якості знаків виноски використовуються 1) арабські цифри - порядкові номери на верхню лінію шрифту (якщо примітки відносяться до текстових елементам), 2) зірочки (одна, дві, три) на верхню лінію (якщо примітки відносяться до окремих цифр або символів і їх небагато), 3) арабські цифри з закриваючою дужкою 55 2) (коли примітці до окремих цифр або символам більше трьох, але спосіб цей не є кращим, тому що знак може бути прийнятий спочатку за показник ступеня), 4) зірочка з цифрою - порядковим номером і закриваючою дужкою 55 * 1) , 80 * 3) , 112 * 4) ; 5) одна зірочка на верхню лінію шрифту у різних цифр і символів з повтором пояснює цифри або символу в самому примітці.

Однакові знаки ставлять у коментованого місця таблиці і перед приміткою.

Під всіх випадках бажано щоб знаки виноски до подтаблічним приміток відрізнялися від знаків виноски до підрядковим приміток або підрядковим бібліографічним посиланнях це полегшить читачеві користування виданням.

Зв'язок за допомогою заголовка "Примітка". Якщо примітка або примітки відносяться до таблиці в цілому, вони можуть бути оформлені так само, як внутрітекстовие, тобто починатися заголовком Примітка (Примітки). При повторі коментованих чисел або символів у примітці воно теж може бути оформлено як внутрітекстових.

Якщо таблиця вимагає загальних приміток (в цілому до таблиці) і приміток до конкретних даними, то першими поміщають загальні примітки, а під ними - примітки до конкретним даними (у вигляді виносок).

1.4 Основні вимоги до змісту таблиць

Суттєвість і повнота показників, що характеризують явище, предмет, процес. Таблиці зі випадковими показниками або з пропущеними важливими показниками не досягнуть тієї мети, яку перед ними ставлять. Так, таблиця "Число студентів з народностей Півночі, що навчалися у медичних та фармацевтичних інститутах в 1961 р. ", покликана продемонструвати широту підготовки багатонаціональних кадрів медичних працівників у країні, мало що дасть читачеві, оскільки цифри за один рік не дуже показові. Ущербної для читача буде таблиця з технічними характеристиками машин, якщо в ній пропущений показник "Потужність електродвигуна".

Порівнянність даних

Порівнювані в таблиці дані повинні бути порівняні, інакше вона призведе до невірних висновків. Так, не можна судити про те, як розвивалася торгівля продуктами по сумам виручки в той чи інший період, якщо в кожний період ціни на ці продукти були різними. Зіставляється дані треба приводити в одних одиницях величин.

Наявність всіх даних, що дозволяють користуватися таблицею

Якщо, наприклад, у таблиці і коментує ...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок