Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Фінансово-правові засади страхування в Україні

Реферат Фінансово-правові засади страхування в Україні

МІНІСТЕРСТВО освіти та науки України

Львівський національний університет юридичний факультет

кафедра Конституційного, адміністратівного та фінансового права

Магістерська робота

Фінансово-правові засади страхування в Україні

Львів, 2011


Зміст

Вступ

Розділ І. Еволюція пенсійного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні

Висновки до розділу

Розділ ІІ. Поняття та правова природа недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права

Висновки до розділу

Розділ ІІІ. Особливості недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права

Висновки до розділу

Розділ ІV. Суб'єкти недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україн

Висновки до розділу

Розділ V. Правовий режим фондів коштів недержавного пенсійного страхування

Висновки до розділу

Розділ VI. Оподаткування діяльності та звітність в сфері недержавного пенсійного страхування

Висновки до розділу

Розділ VII. Зарубіжній Досвід Функціонування недержавного пенсійного страхування та Предложения Щодо покращення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні

Висновки до розділу

Висновки

Список використаних джерел та літератури


Вступ

Актуальність теми Дослідження. Тріває процес реформування пенсійної системи України, Яки складаєтья з трьох рівнів - солідарної, обов'язкової накопічувальної, та недержавного пенсійного страхування. На Сейчас годину доволі активно розвівається Третій Рівень пенсійної системи - Недержавне пенсійне страхування, Який здійснюється через недержавні пенсійні фонди та строахові компанії зі страхування життя. Цей Рівень пенсійної системи характерізується Певної особливая Як особливий суб'єкт фінансовіх правовідносін. Правова природа недержавного пенсійного страхування розкрівається через страховий фонд грошових коштів, які формується методом страхування и є грамотно організаційно-правовим вираженість публічних фінансів. У процесі внесення страхових внесків та Формування відповідного фонду, вінікають Відносини, пов'язані з розподілом та перерозподілом коштів відповідного фонду, Що Виступає предметом регулювання фінансового права. Страхування Виступає предметом фінансово-правового регулювання Як складового частина категорії фінансів. У недержавне пенсійному страхуванні переплітаються Як публічні так и Приватні початку, и воно Виступає своєріднім прикладом компромісу Між державою та індівідом задовольняючі публічні спожи.

Важливим є Значення недержавного пенсійного страхування в умів рінкової економікі. Окрім того, Що цею Рівень пенсійної системи здать розв'язувати Соціальні внесок, Страхові фонди віступають галі ї продуктивно силою, и створюють Додаткові Фінансові ресурси для держави. Значні кошти інвестуються в економіку за напрямком визначеня кабінетом Міністрів України. Страхові фонди представлені великою кількістю різноманітніх цінніх актівів, представлені у різноманітніх формах, Що галі Більше розшірює Фінансові інструменти інвестування. У розвинення країнах Частка ВВП від інвестіцій в економіку Із фондів недержавного пенсійного страхування є Досить Вагом. Таким чином формують галі ї публічні фінанси. Недержавне пенсійне страхування потрібно розглядаті Як окрему ланку фінансової системи и Як окрема інститут фінансового права.

Ступінь наукової Розробка Проблеми . Питання, пов'язані Із віднесенням недержавного пенсійного страхування до Інституту фінансового права на Сейчас годину залішаються всі галі недостатня дослідженімі. Практично в більшій мірі робіться акцент на Функціонування цієї системи та на ролі страхування у формуванні фондів коштів недержавного пенсійного страхування. Через визначення ознайо, Принципів та Дослідження правової природи страхування розкрівається вся суть недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права. В основу даної магістерської роботи булі покладені праці таких вчених Як К.А. Граве и Л.А. Лунца [1], В.К. Рейхера [2], Ю.А. Колесникова [3], Р.О. Гаврилюк [4], А.А. Нечай [5], В. В, Колосюка [6], А.А. Мамедова [7], П.С. Пацурківського [8], В.М. Юрах [9], та інших. Всі зазначені нами Вище, а кож Чимало інших праць вчених минуло та Сучасний розробок науковців, з даної проблеми послужили науково-теоретичного основою даного Дослідження.

Об'єктом Дослідження в рамках даної магістерської роботи віступають правовідносіні, які вінікають з приводу врегулювання недержавного пенсійного страхування, та Дослідження сутнісного змісту недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права.

Предметом Дослідження є норми законодавства, які визначаються аспекти страхування, та пенсійного забезпечення, та Створення страхових фондів коштів, їх правовий режим, а кож Дослідження вчених з харчування правової природи страхування Як категорії фінансів та недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансової системи держави.

Основною метою Дослідження є Дослідження на Основі врахування Досягнення фінансово-правової науки, узагальнення правотворчої та правозастосовчої практики, іноземного досвіду, аналізу наукових праць дослідіті суть та природу недержавного пенсійного страхування та системи Його врегулювання Як в України, так и на прікладі іноземніх держав. Відповідно до мети магістерського Дослідження автором Зроблено Спроба вірішіті наступні Завдання :

дослідіті еволюцію пенсійного страхування;

з'ясувати та візначіті правову природу пенсійного страхування;

візначіті принципи недержавного пенсійного страхування;

візначіті Особливості недержавного пенсійного страхування Як и

Інституту фінансового права;

дати власне визначення недержавного пенсійного страхування;

дослідіті суб'єктів недержавного пенсійного страхування;

з'ясувати правовий режим фондів коштів недержавного пенсійного

страхування;

дослідіті оподаткування та звітність в сфері недержавного пенсійного

страхування;

дослідіті зарубіжній Досвід Функціонування коштів недержавного

пенсійного страхування

страхування пенсійне недержавне україна

Методологічною основою даного Дослідження є застосування загально та спеціальніх методів пізнання соціально-правових Явища обраних з врахування поставленої мети та Завдання Дослідження, Його об'єкта та предмета. Застосовано метод діалектічного матеріалізму, за допомог Якого обґрунтувалі взаємозв'язок та взаємообумовленість соціальніх процесів та явищем, Що відбуваються в суспільстві, їх дінаміку. В ході Дослідження Було використан наступні спеціальні методи наукового пізнання: порівняльно-історичний, порівняльній-правовий, формально-догматичне, логічній, системно-структурний, метод Тлумачення правових норм.

За допомог порівняльно-історічного методу мі змоглі дослідіті еволюцію пенсійного страхування, Зародження та Розвиток недержавного пенсійного страхування, а кож дослідіті Особливості пенсійного страхування на різніх етапах Його розвітку.

Шляхом Використання формально-догматичного методу Було досліджено сутність та принципи недержавного пенсійного страхування, а кож Особливості недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права. Цей метод спріяв аналізу законодавства, Якиме регулюється недержавне пенсійне страхування.

Застосувавші логічній метод вдалині послідовно вікласті та узгодіті материал, сформулювати визначення недержавного пенсійного страхування та дати Висновки результатами Дослідження, які логічно випливають з вікладеного матеріалу даної роботи.

Використання системно-структурного методу допомогло віділі...


Страница 1 из 21Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок