Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык

Реферат на тему: Використання прийомів мовної гри в заголовках журналу

ВИКОРИСТАННЯПрийоми мовної гри В заголовкиЖУРНАЛУ MAXIM C одержания ВСТУП Визначення предметадослідження. Огляд наукової літератури за стилістикою газетного тексту 1. Теоретико-практична частина 2Аналіз заголовків за обраною класифікації 1) Омонімія в освіті заголовків 2) омофони в освіті заголовків 3) Прецедентн...

Реферат на тему: Використання медичних термінів в анотаціях до ліків

Зміст Введення Глава I Термінологічна лексика російської мови 1.1.Лексикаобмеженої сфери вживання 1.2.Особливостімедичної термінології Висновки по першому розділі Глава II Використання термінів в анотаціях 2.1 Характеристика структури медичниханотацій 2.2 Аналіз тематичних груп термінів умедичних анотаціях з точки зору походження Висновки по другому розділі Висновок ...

Реферат на тему: Використання інтернету в навчанні іноземної мови

Введення В наш час нові інформаційні технології інтенсивновпроваджуються в освітній процес. І якщо розглядати урок як соціальнийзамовлення суспільства системі освіти, то сьогодні ми вийшли на рівень, коликомп'ютерна грамотність випускника школи повинна бути достатня для того,щоб вільно працювати на персональному комп'ютері в якості користувача. Внавчанні особливий акцент ставиться сьогодні на власну діяльність дитиниз пошуку, усвідомленню і пер...

Реферат на тему: Використання іноземних слів у російській мові

Зміст Введення 1. Історія запозичень 2. Іншомовна лексика 3. Освоєння іноземних слів 4. Орфоепічні норми запозичених слів Висновок Список літератури Введення Питання про те, якпідходити до вивчення і наукового опису мови, вимагає тих чи інших філософськихі методологічних передумов розуміння природи і ролі мови серед явищдійсності. Всі ми визнаємо, що мовує В«найважливіший засіб лю...

Реферат на тему: Культура російської розмовної мови

Сучасна гуманітарнаакадемія РЕФЕРАТ На тему: В«Культураросійської розмовної мови В» Виконав студент: Фролова В.В. групи ЗПД 100201 Іжма 2010 Зміст 1. Культура російської розмовної мови 2. Розмовна мова 3. Розмовно-повсякденній стиль Висновок Список використаної літератури 1. Культураросійської розмовної мови Вче...

Реферат на тему: Культура усного мовлення

Реферат Культураусного мовлення Виконала студентка 1 курсу ФакультетуДержавного Управління спеціальності АнтикризовеУправління гр.109 Попова Д.Б Частина 1: Стежки риторики Стежки Стежки - (від грец. tropos- Спосіб, прийом, спосіб). Стежки - це такі звороти, які грунтуються навживанні слів у переносному значенні. Вони використовуються для виразностімови оратора. До стежинами ставлят...

Реферат на тему: Культура мови і засоби ефективного спілкування

Зміст Введення 1.Теоретичний аналіз проблеми культури мовлення та спілкування 1.1 Становленнякультури мови як науки 1.2 Поняття спілкування,його структура, компоненти, функції 2.Методи та засоби ефективного спілкування 2.1 Грамотність мовлення як засіб ефективного спілкування 2.2 Види, принципи та техніки ефективного спілкування Висновок Список літератури Вве...

Реферат на тему: Культура мови в російській мові

Зміст 1. Визначте стиль тексту, проведіть стилістичний аналіз 2. Розставте наголос івизначте значення кожного слова 3. Визначте рідіменників. Напишіть словосполучення, підбираючи докожному слову прикметник 4. До кожного слова першогогрупи підберіть відповідне одне або декілька слів з другої групи і запишіть утворені словосполучення 5. Складіть список слів,які ви використовуєте у своїй професійній мови і підберіть...

Реферат на тему: Культура мовлення ділової людини. Ділове листування

1. Культура промови ділову людину Мовна культура – це мистецтво мовного спілкування з повним дотриманням певних вимог, і умовностей, >предписиваемих сучасними нормами мовного спілкування. Під мовної культурою мається на увазі мистецтво володіння всім арсеналом мовних коштів, які у процесі спілкування. Мовна культура накладає і певні обмеження на наші мовні можливості, зобов'язуючи у умовах точно дотримуватися. Успіх діл...

Реферат на тему: Культура мови - культура поведінки

МОУ гімназія № 2 Реферат натему: В«Культурапромови - культура поведінки В» Виконала: учениця 9а класу Фокіна Юлія Учитель: Ляліна Марина Володимирівна Зміст 1.Поняття В«культурамови В». 2.Залежністьстану сучасної російської мови від соціальних змін у суспільстві. 3. Розхи...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок