Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык

Реферат на тему: Культура мовного спілкування

Міністерствоосвіти Російської Федерації ДЕРЖАВНИЙУНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМУПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ КУЛЬТУРАМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ Тематичнийреферат подисципліни В«Російська мова та культура мовиВ» Виконав: студент гр.: спеціальності Зміст

Реферат на тему: Культура письмовій промови юриста

зом, помилково з'єднані слова,вжиті бездумно, висловлюють думку багатослівно, неточно. Висновок Стилістична доцільністьвживання мовних засобів, їх відповідність потребам і цілям спілкування -важливі принципи культури мовлення. Ці принципи лежать в основі і нормалізаторскойдіяльності лінгвістів. Культура мови - частина загальної культури людини, томуза якістю його письмової та усної мови можна судити про його духовному розвитку івнутрішній культурі. Але людина не зоб...

Реферат на тему: Кулінарний рецепт як тип тексту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ НОУ САМАРСЬКА ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ тольяттинской ФІЛІЯ ФІЛОСОФСЬКО-філологічний факультет КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МОВАМИ Спеціалізація: Германська філологія. Англійська мова. КУЛІНАРНИЙ РЕЦЕПТ ЯК ТИП ТЕКСТУ Курсова робота студентки 3курсу 2312 групи Марини татіщевські Науковийкерівник: викладач Таркова ...

Реферат на тему: Ісламський радикалізм на Північному Кавказі як різновид сепаратистської загрози на рубежі XX-XXI ст.

Диплом на тему: "Ісламський радикалізм наПівнічному Кавказі як різновидсепаратистської загрози на рубежі XX - XXI в. " Зміст Введення Глава I. Історія ісламу в Росії Глава II. Ісламський радикалізм нарубежі XX-XXI ст. В§ 1. Сепаратистськатрансформація В§ 2. Різновидипроявів Ви...

Реферат на тему: Інформаційні технології, що сприяють підвищенню мотивації при навчанні говорінню.

Зміст Глава 1. Теоретичні основинавчання говорінню іноземною 1.1. Говоріння як вид мовленнєвоїдіяльності ................................................. ..... 6 1.2. Існуючі методи навчанняговорінню, їх достоїнства і 1.3. Використання інформаційних такомунікаційних технологій в Глава 2. Розробка елементівкомплексу вправ з навчання говорінню іноземною мовою .......................................... ......

Реферат на тему: Інтонація як стилістичний засіб виразності

Інтонація як стилістичний засіб виразності План Введення. 3 1. Інтонаціяяк атрибут мови. 6 1.1 Мелодика. 7 1.2 Гучність. 8 1.3 Логічненаголос. 8 1.4 Темп. 10 1.5 Паузи .. 11 2. Інтонаціяяк засіб виразності. 14 2.1 Інтонація і фігури мови. 14 2.2 Інтонація і функціональні стилі. 18 2.2.1 Публіцистичний стиль. 20 2.2.2...

Реферат на тему: Інтер'язиковие лакуни як явище міжкультурної комунікації

Зміст Введення 1. Інтер'язиковие лакуни як явище міжкультурноїкомунікації 1.1 Поняття "лакуна" в сучасній лінгвістиці 1.2 Міжмовна лакунарна 1.2.1 Національно-культурний компонент лакун 1.2.2 Типологія міжмовних лакун 1.3 внутрішньомовних лакунарна 2. Особливості прояву лакунарна і методиелімінування лакун в англійській і російській мовах 2.1 Культурно-історичні реалії як дж...

Реферат на тему: Интерферирующее вплив рідної мови при сприйнятті звуків англійської мови

Міністерство загальної та професійної освіти Російської федерації мордовська ордена дружби народів державний університет іменіН.П. Огарьова Факультет іноземних мов Кафедра англійської мови Дипломна робота тема: Интерферирующее вплив рідної мови при сприйнятті звуківанглійської мови Автор дипломної роботи:_____________________________ Т.В. Кабанова підпис, дата Позначення дипломної ро...

Реферат на тему: Інтерференція як соціолінгвістична проблема

Міністерство освітиРеспубліки Башкортостан ГОУ СПО Месягутовскійпедагогічний коледж Курсова робота Інтерференція яксоціолінгвістична проблема Виконавець: Іксанова Р.Р., спеціальність 050301 "Російська мова і література" Керівник: Мехоношин Н.І., викладач російської мови та літератури 2006 Зміст Введення Глава I. Проблемимовних контактів у...

Реферат на тему: Інтертекстуальний зв'язку в художньому тексті (на матеріалі творчості Л. Філатова)

МІНІСТЕРСТВОАГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ ДЕРЖАВНЕОсвітніх установ ВИЩОЇПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ-НА-КУБАНІДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ факультетфілології спеціальністьвчитель російської мови та літератури НАУКОВАРОБОТА інтертекстуальнийзв'язку в художньому тексті (на матеріалі творчості Л. Філатова) Виконала студентка 5 курсу Деліжанова Ксенія Олександрівна ...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок