Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело

Реферат на тему: Облік додаткового капіталу в кредитних організаціях

Зміст Введення Глава1. Поняття і сутність додаткового капіталу в кредитній організації 1.1Поняття капіталу комерційного банку 1.2 Поняття додаткового капіталукомерційного банку Глава 2. Облік додаткового капіталу в кредитній організації 2.1Порядок проведення переоцінки майна кредитнихорганізацій 2.2 Порядок розміщення банком власних акцій таформування емісійного доходу ...

Реферат на тему: Актуальні проблеми та суперечки в автострахуванні

301 Moved 301 Moved The document has moved here. ...

Реферат на тему: Аналіз становлення вітчизняного досвіду кредитування за договорами іпотеки

Введення Іпотечне кредитування -це надання приватним особам довгострокових кредитів на купівлю житла підзаставу самого житла, що купується. Вперше про іпотеку вРосії почали говорити в 1993 році, коли з'явився президентський указ В«Пророзробці та впровадженні позабюджетних форм інвестування житлової сфери В».Наступний крок був зроблений тільки через три роки напередодні президентськихвиборів 1996 р. Тоді були прийняті відразу дв...

Реферат на тему: Бізнес-план по запуску нової банківської послуги в ЗАТ АКБ "Експрес-Волга"

301 Moved 301 Moved The document has moved here. ...

Реферат на тему: Державне регулювання в страхуванні

Міністерство сільського господарства РосійськоїФедерації Федеральне державнеосвітня установа вищої професійної освіти Пермська державнасільськогосподарська академія імені академіка Д.М. Прянишникова Кафедра: фінансів, кредиту іекономічного аналізу Спеціальність 080901 В«Бухгалтерськийоблік, аналіз і аудит В» Контрольна робота з дисципліни В«СтрахуванняВ» Перевірив к. е.. н. доцент Сві...

Реферат на тему: Кредитний ризик: методи оцінки та регулювання (на матеріалах ВАТ АКБ "Связь-Банк")

Забайкальського ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА СИБІРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Кафедра економіки ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: "КРЕДИТНИЙ РИЗИК: МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ (на матеріалах ВАТ АКБ Зв'язок-Банк) " Виконавець: студент очного економічногофакультету, ЕК-08-179 сагайдаком Олександр Михайлович Науковий керівник: к. е.. н., доцент Номоко...

Реферат на тему: Кредитування в ВАТ "Альфа-Банк"

Звітпро проходження переддипломної практики Кредитування в ВАТ "Альфа-Банк" Зміст 1.Загальна характеристика ВАТ В«Альфа-БанкуВ» 2.Організація кредитування в ВАТВ«Альфа-БанкуВ» 3.Аналіз операцій з кредитування ВАТВ«Альфа-БанкуВ» Список використаних джерел 1.Загальна характеристика ВАТВ«Альфа-БанкуВ» Альфа-Банкзаснований в 1990 році....

Реферат на тему: Оцінка кредитоспроможності позичальника комерційним банком

Зміст Введення 1. Теоретичні аспекти оцінки кредитоспроможності позичальника комерційнимбанком 1.1 Поняття, цілі і завданняоцінки кредитоспроможності банком 1.2 Підходи до оцінки кредитоспроможностіпозичальників 2. Оцінка кредитоспроможності ВАТ В«ЧувашкабельВ» 2.1Економічна характеристика ВАТ В«ЧувашкабельВ» 2.2 Аналіз кредитоспроможності ВАТ В«ЧувашкабельВ» за методикою оцінки кредитоспроможно...

Реферат на тему: Споживче кредитування на прикладі ВАТ "Ощадний банк Росії"

Введення Актуальність дослідження. Однією з головних причин банкрутства російських банківє його некваліфіковане управління, ігнорування ступеня ризику припроведенні окремих банківських операцій. У підсумку ці фактори безпосередньовпливають на кінцеву ефективність роботи банку і сприяють В«розмиваннякапіталу В», а також зростання втрат у процесі банківської діяльності. Орієнтиромбанківської діяльності в ринковому господарстві повинна стати максиміз...

Реферат на тему: Правове регулювання банківської діяльності Російської Федерації

Зміст Введення 1. Банки і банківська система Росії 2. Банківські операції як основабанківської діяльності Висновок Список використаних джерел талітератури Введення Невід'ємною рисоюсучасної ринкової економіки є банки. Термін В«банкВ» походить відіталійського слова В«bankoВ» (лаваміняйли, грошовий стіл), що означає місце, де середньовічні міняйли-італійцірозкладали свої монети для обміну. ...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок