Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело

Реферат на тему: Аналіз економічної діяльності ВАТ "Українська страхова компанія" Дженералі Гарант "

Міжрегіональнаакадемія управління персоналом ІнститутМіжнародної економікі, фінансів та інформаційніх технологій ім. Великої святоїКнягині Ольги Звіт ВАТ В«Українська страхова компаніяВ« Дженералі Гарант В» виконав студент IV курсу групиЕ-9-07-Б1МЕФ (4.0д) Усамою Ібрагім Київ2011 1. ЗагальнаІНФОРМАЦІЯ про ВАТ В«Українська страхова компаніяВ« Дженералі Гарант В» ВАТ В«Украї...

Реферат на тему: Банки як інвестиційні інститути організації ефективного проектного фінансування

Зміст Введення. ГлаваI. Місце банків у здійсненні механізму проектного фінансування 1.1Сутність та основні джерела проектного фінансування як основної формиреалізації інвестиційних проектів 1.2Нормативно-законодавчі основи діяльності комерційних банків якосновних інвестиційних інститутів в Республіки Узбекистан. ГлаваII. Особливості здійснення проектного фінансування комерційними банкамиРеспубліки Узбекист...

Реферат на тему: Бюро кредитних історій

ЗМІСТ Вступ 1 Необхідність Створення бюро кредитних історій 2 Розвиток Інституту кредитних історій в России 3 Принципи роботи бюро кредитних історій 4 впливим кризи на роботу бюро кредитних історій Висновок Вікорістані джерела та література Вступ Федеральний закон"Про кредитні історії" БУВ прийнятя державности думою 22 грудня 2004р., схваленій Радою Феде...

Реферат на тему: Грошово-кредитна політика Банку Росії в сучасних умовах

Курсова робота З ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ НА ТЕМУ: В«ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ РОСІЇ В СУЧАСНИХУМОВАХ В» ЗМІСТ Введення Глава1. Теоретичні аспекти проведення грошово-кредитної політики 1.1Грошово-кредитна політика: визначення, цілі і типи 1.2Інструменти грошово-кредитної політики Глава2. Грошово-кредитна політика ЦБ РФ 2.1Регулювання інфляції 2.2К...

Реферат на тему: Міжнародні фондові індекси

План ВСТУП ГЛАВА 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ФОНДОВИХІНДЕКСІВ 1.1 Сутність, роль і цілі фондовихіндексів 1.2 Класифікація фондових індексів 1.3 Методи розрахунку фондових індексів РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНІ ФОНДОВІІНДЕКСИ 2.1 Російські фондові індекси і їхдинаміка 2.2 Фондові індекси інших країн іїх динаміка РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМНЕ ВПЛИВ ФОНДОВИХІНДЕКСІВ І ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 3.1 Фактори, що впл...

Реферат на тему: Методики по оцінці кредитоспроможності клієнтів банків

Установа освіти В«Білоруський торгово-економічнийуніверситет споживчої кооперації В» Кафедра фінансів та кредиту ДИПЛОМНА РОБОТА На тему В«Методика оцінкикредитоспроможності клієнтів комерційних банків при прийнятті управлінськихрішень В» Студента обліково-фінансовогофакультету ЖукМ.І. Керівник професорПопов Є.М. Гомель 2011 РЕФЕРАТ Дипломна робота написанан...

Реферат на тему: Організація і перспективи дистанційного банківського обслуговування юридичних осіб (на прикладі російського банку)

ДИПЛОМНА РОБОТА на тему "ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯЮРИДИЧНИХ ОСІБ (НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОГО БАНКУ " Зміст Введення Глава 1. Сучасні інформаційні технології у сферідистанційного банківського обслуговування 1.1 Поняття, сутність та основніхарактеристики дистанційного банківського обслуговування 1.2 Нормативна база ...

Реферат на тему: Організація безготівковіх розрахунків и шляхи їх удосконалення

Вступ СЬОГОДНІ економіка України потребує швидких структурних татехнологічних перетвореності при одночасному вдосконаленні механізму безготівковіхрозрахунків, так Як сучасний її стан характерізується розладом платіжно-розрахунковоїсистеми та платіжною криз. Своєчасна и Повна сплата доставленої продукції,Виконання робіт та наданням послуг, інших борговіх зобов'язань є однією зголовного передумов та ознайо ефектівності Функціонування еконо...

Реферат на тему: Основні показники ефективності банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Основні показники ефективності банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічноїдіяльності Важливою методологічною межею аналізу є те, що він здатнийне тільки встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, але і давати їм кількіснухарактеристику, тобто забезпечувати вимірювання впливу факторів на результати діяльності. Кожне економічне явище треба розглядати як систему(Рис.1), як сукупність багатьох елементів, пов'язаних між собою....

Реферат на тему: Особливості та тенденції розвитку ринку цінних паперів

Зміст Введення Глава 1. Сутність ринку цінних паперів 1.1Сутність,види, функції цінних паперів 1.2Структураринку цінних паперів 1.3Учасникиринку цінних паперів 1.4Видицінних паперів 1.5Характеристикацінних паперів Глава 2. Функціонування ринку цінних паперів 2.1 Проблеми ринку цінних паперів 2.2 Прибутковість цінних паперів 2.3 Пропозиції щодо вдосконалення с...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок