Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Менеджмент

Реферат на тему: Організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на машінобудівному підпріємстві. Складання енергетичного балансу машінобудівного підпріємства

Курсова робота на тему "організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на машінобудівному підпріємстві. Складання енергетичного балансу машінобудівного підприємства " з дісціпліні "Основи енергетичного менеджменту " ЗМІСТ 1. Створення інформаційної системи енергоменеджера 2. Підготовка бізнес-плану 3. Складання технологічного енергобалансу 4. Розроблення техніко-екон...

Реферат на тему: Організація документообігу на підпріємстві

Вступ На сьогоднішній день Важливим є доступ до інформаційніх ресурсів и скорочення Часовий витрат на розв'язання задач пов'язаних з документообігом. Саме Електроживлення документообіг відкріває возможности для удосконалення, довготрівалого Збереження документів, Управління Електрон архівом, враховуючі процедури списання та Знищення документів. Розробка програм для поліпшення документообігу активно здійснюються Як Українськими и російськімі...

Реферат на тему: Основні напрямки вдосконалення використання персоналу учхоза "Кубань" міста Краснодара

Зміст Введення 1. Поняття, склад і роль персоналу в підвищенні економічної ефективності діяльності підприємства (організації, фірми) 1.1 Поняття і роль персоналу підприємства (організації, фірми) 1.2 Структура і професійно-кваліфікаційні характеристики персоналу 1.3 Управління персоналом як елемент системи управління підприємством в цілому 2. Основні напрямки покращення використання перс...

Реферат на тему: Основи фінансового менеджменту

1. Зміст фінансового менеджменту та його місце в системі управління організацією Формування ринкової економіки Росії викликало потребу в фахівцях з фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент - наука управління фінансами підприємства, спрямована на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. І тут головне - вибрати методи, відповідні кожної мети, тобто не суперечать їй, і зуміти їх застосувати. Фінансовий менеджмент в наші...

Реферат на тему: Особливості моделі корпоративного управління в ВАТ "БАТЕ"

ЗМІСТ ВСТУП ГЛАВА 1. СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 2.1 Англо-американська модель корпоративного управління 2.2 Німецька модель корпоративного управління 2.3 Японська модель корпоративного управління 2.4 Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ВАТ В«БАТЕВ»...

Реферат на тему: Оцінка адаптивності Курського філіалу мережі аптек ЗАТ "Фармакор"

Зміст Введення Глава 1. Зовнішнє середовище організації та адаптація до неї 1.1 Організація, як відкрита система 1.2 Структура зовнішнього середовища організації 1.3 Взаємодія організації з зовнішнім середовищем Глава 2. Методи оцінки і способи зміни адаптивності організації 2.1 Вимірювання та оцінка адаптивності 2.2 Зміна адаптивності як елемент стратегічного управління організ...

Реферат на тему: Оцінка якості та ефективності роботи персоналу на прикладі Державного Установи "Об'єднана металургійна компанія"

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА На тему: В«Оцінка якості та ефективності роботи персоналу на прикладі Державного Установи В«Об'єднана Металургійна КомпаніяВ» Зміст Введення 1. Теоретичні основи оцінки персоналу 1.1 Поняття, фактори та критерії оцінки персоналу 1.2 Сучасні методи, принципи і порядок оцінки роботи персоналу 2. ...

Реферат на тему: Планування роботи підприємства "Компьютерра"

Компьютерра ПЛАН 1. Резюме 2. Види товарів і послуг 3. Ринок збуту товарів і послуг 4. Конкуренція 5. План маркетингу 6. Організаційний план 7. Оцінка ризиків 8. Правове забезпечення діяльності фірми 9. Фінансовий план 10. Перспектива розвитку 1. Резюме Комп'ютеризація Чувашії активно розвивається, проникаючи...

Реферат на тему: Планування діяльності органу державної влади

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТІЧНІ аспекти планування ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1 Поняття, принципи та методи планування 1.2 Цілі планування в організації 1.3 Фактори, Що вплівають на результатівність процесу визначення цілей. Вимоги до визначення цілей РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ встановив на ПРІКЛАДІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ХАРК...

Реферат на тему: Правила ведення телефонних переговорів

Реферат За дисципліні Секретарська справа На тему: Правила ведення телефонних переговорів 1. Телефонні переговори Так як інформація лежить в основі прийняття будь-якого рішення, винахід у 1876 році американцем А.Беллом телефону, який зробив можливим не тільки негайну її передачу, але і особисте спілкування, справила величезний вплив на організацію упра...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок